Otynkowanie ścianki działowej z bloczków silikatowych.

Pytanie: Właśnie kończę murować ściankę działową z bloczków silikatowych. W ściance jest jeden otwór z nadprożem betonowym pod które ma zostać przymocowana kaseta do drzwi przesuwnych wykonana z blachy i pokryta siatką do otynkowania.
Mam pytania:
- Jakie produkty zastosować do otynkowania ściany z cegły silikatowej?
- Jakie produkty zastosować do otynkowania kasety z blachy ocynkowanej pokrytej siatką do tynkowania?
- Jakie produkty zastosować do wyrównania ściany żelbetowej pokrytej farbą która odchodzi?
- Czy tynki nakładane ręcznie będą słabsze - mniej trwałe niż nakładane maszynowo?

Do otynkowania ściany z cegły silikatowej można użyć lekkiego tynku gipsowego ręcznego CEKOL TR-49. Podłoże należy wcześniej zagruntować emulsja gruntującą CEKOL GS-82 (cegła silikatowa), elementy betonowe (nadproże) należy zagruntować preparatem CEKOL GS-83 KONTAKT, który poprawi przyczepność nakładanego tynku do podłoża betonowego.

Do otynkowania kasety z blachy ocynkowanej pokrytej siatką do tynkowania można również użyć tynku CEKOL TR-49. Należy pamiętać, że gips działa korozyjnie względem stali i jeżeli jakieś elementy kasety nie są odpowiednio zabezpieczone to przed położeniem tynku należy je zabezpieczyć antykorozyjnie, np. nałożyć powłoki malarskie.

Do wyrównania ściany żelbetowej można użyć zaprawy wyrównującej CEKOL ZW-04 lub CEKOL ZW-05. Elastyczną zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-05 można stosować w grubości warstwy od 2 mm do 2 cm. Zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-04 można stosować w warstwie o grubości od 3 mm do 5 cm. Zaprawa CEKOL ZW-05 posiada drobniejszy wypełniacz mineralny (piasek) i ma większą ilość dodatków modyfikujących, które dodatkowo poprawiają przyczepność do podłoży mineralnych. Przed przystąpieniem do pracy należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża.Ścianę betonową należy odkurzyć i oczyścić, wszelkie luźne elementy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Wszelkie powłoki malarskie należy również usunąć. Musi ona też odznaczać się odpowiednią zwartością i twardością. Podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą. Emulsja gruntująca zmniejszy i wyrówna chłonność podłoża a tym samym poprawi przyczepność nowo nakładanej warstwy. Pod wyroby marki CEKOL należy stosować emulsję gruntującą CEKOL DL-80. W celu poprawienia przyczepności zamiast emulsji CEKOL DL-80 na elementach żelbetowych i betonowych można zastosować PREPARAT CEKOL GS-83 KONTAKT.

Tynki nakładane ręcznie nie mają niższych parametrów wytrzymałościowych od tynków nakładanych maszynowo. W przypadku wyrobów marki CEKOL tynk ręczny CEKOL TR-49 ma wyższe parametry wytrzymałościowe niż tynk maszynowy CEKOL TLG-48. Różnica polega przede wszystkim w możliwości aplikacji danego wyrobu i czasie obróbki. Tynki ręczne mają krótszy czas wiązania i pracy. Nakłada się je raczej na niewielkich powierzchniach.

CEKOL ZW-04

CEKOL ZW-04

zaprawa wyrównująca

Zaprawa służąca do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg, służy również jako materiał do wykonywania podkładu podłogowego. Szczegóły »

CEKOL ZW-05

CEKOL ZW-05

elastyczna zaprawa wyrównująca

Zaprawa służąca do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg. Dzięki specjalnym dodatkom modyfikującym CEKOL ZW-05 charakteryzuje się podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne. Szczegóły »

CEKOL TR-49

CEKOL TR-49

tynk gipsowy ręczny

Jest gipsową zaprawą przeznaczoną do ręcznego wykonywania jednowarstwowych wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%. Szczegóły »

CEKOL TLG-48

CEKOL TLG-48

lekki tynk gipsowy maszynowy

Jest gipsową zaprawą przeznaczoną do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%. Szczegóły »

CEKOL GS-83 KONTAKT

CEKOL GS-83 KONTAKT

preparat gruntujący

Jest preparatem służącym do gruntowania nienasiąkliwych powierzchni gładkich, stropów oraz elementów prefabrykowanych wykonanych z gładko odeskowanych elementów betonowych i żelbetonowych. Preparat CEKOL GS-83 KONTAKT ma za zadanie polepszenie przyczepności tynków do podłoży trudnych. Można go stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Szczegóły »

Language
pl en de ru
Mapa strony