Cekol

CEKOL Q-1 UNI Uniwersalny klej do płytek

 • Klejenie płytek metodą cienkowarstwową
 • Klejenie bloczków i cegieł na cienką spoinę
 • Na powierzchnie typowe i podgrzewane
 • Do wyrównywania podłoża
 • Bezpieczny dla środowiska

CERAMIKA CEGŁA BLOCZKI

CEKOL Q-1 UNI
Gdzie kupić

Zastosowanie

Polecany do przyklejania płytek ceramicznych metodą cienkowarstwową do betonu, cegły, tynków cementowych, cementowo-wapiennych. Możliwość klejenia bloczków i cegieł na cienką spoinę. Do wyrównywania podłoża.

Właściwości

CEKOL Q-1 UNI jest cementową zaprawą klejącą (C), normalnie wiążącą (1), o wydłużonym czasie otwartym (E), C1E. Mrozo i wodoodporna. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń. Wszelkie pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku należy usunąć za pomocą szpachelki lub szorstkiej szczotki.
Gruntowanie. Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy. Klej należy przygotować wsypując 1 kg proszku do 0,22 – 0,24 l wody (4,4 – 4,8 l wody na worek 20 kg), a następnie dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać ok. 3 minuty i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Czas zużycia zaprawy ok. 3 godziny.
Nakładanie kleju. Klej nanieść na przygotowane podłoże za pomocą pacy zębatej. Przy klejeniu płytek na zewnątrz zaleca się klejenie ciągłą warstwą i dodatkowo przesmarowanie spodniej strony płytki cienką warstwą kleju, co znacznie polepsza przyczepność.

Przechowywanie

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Dane techniczne

 • Spełnia wymagania: EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa kleju: C1E
 • Wielkość płytek: do małych i średnich formatów
 • Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm²
 • Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm²
 • Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm²
 • Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania ≥ 0,5 N/mm²
 • Proporcje mieszanki: 0,22 do 0,24 l wody na 1 kg suchego proszku
 • Czas korygowania płytek: 10 minut
 • Wydajność: około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 10 mm
 • Grubość warstwy: od 2 do 10 mm
 • Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania: ok. 24 godz. w temp. 18°C
 • Reakcja na ogień: A1/A1fl
 • Wydłużony czas otwarty (E) przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 30 min
 • Opakowanie 20kg: EAN: 5906474093201
 • Spełnia wymagania: EN 998-2 Zaprawa murarska do cienkich spoin według przepisu do ścian murowanych, słupów i ścian działowych
 • Reakcja na ogień: A1
 • Absorpcja wody: ≤ 0,2 kg/m²·min0,5
 • Przepuszczalność pary wodnej, współczynnik dyfuzji pary wodnej µ: (wartość tabelaryczna: EN 1745:2012, Tablica A.12) 5/20
 • Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry, mat (średnia wartość tabelaryczna: EN 1745:2012, Tablica A.12) Gęstość, kg/m³ : 1400 0,45 W/(m·K) dla P=50%
 • Trwałość – ubytek masy po cyklach zamrażania-rozmrażania ≤ 3 %
 • Proporcje składników: cement/kruszywo, % 1:2
 • Zawartość chlorków < 0,1 %
 • Temperatura stosowania i podłoża: + 5°C do + 25°C
 • Produkt posiada: Atest higieniczny
 • Opakowanie 5 kg 5906474093058
 • Opakowanie 20 kg 5906474093201
 • CN 3214190

Uwagi:

Podłoża silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
Polecamy
Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!