Cekol

Cekol TLG-48 Lekki tynk gipsowy maszynowy

 • wydłużony czas pracy
 • lekki
 • Zwiększona wydajność
Cekol TLG-48
Gdzie kupić

Zastosowanie

CEKOL TLG-48 jest gipsową zaprawą przeznaczoną do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%. CEKOL TLG-48 może być stosowany na podłożach z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej. CEKOL TLG-48 można również nakładać ręcznie.

Właściwości

CEKOL TLG-48 jest suchą mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji dodatków modyfikujących, nadających zaprawie doskonałą plastyczność i przyczepność do podłoża. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że właściwości termoizolacyjne zaprawy są dużo lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL TLG-48 umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności robót tynkarskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i gładzenia.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku i tynku należy usunąć. Części stalowe zabezpieczyć przed korozyjnym działaniem gipsu np. nałożyć antykorozyjne powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) oraz nierównomiernie chłonne (np. cegła silikatowa lub ceramiczna) należy zagruntować gruntem tynkarskim CEKOL GT-86 rozcieńczonym w zależności od chłonności podłoża od 1:2 do 1:4. Powierzchnie gładkie i stropy należy zagruntować preparatem CEKOL GS-83- Kontakt.

Wykonanie

Zaprawę nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego. Ilość wody należy ustalić doświadczalnie w zależności od grubości nakładanej warstwy, rodzaju podłoża i typu agregatu tynkarskiego. Zaprawę o odpowiedniej konsystencji natryskiwać na podłoże poziomymi pasami zachodzącymi na siebie. Tynk na ścianę nakładać rozpoczynając od góry. CEKOL TLG-48 można również stosować bez użycia agregatu tynkarskiego. W celu przygotowania tynku zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji ok. 0,6 l wody na 1 kg suchej mieszanki i dokładnie wymieszać mieszadłem mechanicznym. Na sufity, tynk należy nakładać wyłącznie jednowarstwowo, o grubości warstwy maksymalnie do 15 mm.

Przechowywanie

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Dane techniczne

 • Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B5/50/2 Lekki maszynowy tynk na bazie gipsu
 • Proporcje mieszanki: około 18,0 l wody na worek 30 kg
 • Czas zużycia zaprawy: około 3h - 4h
 • Grubość warstwy: około 10 mm
 • Wydajność: w zależności od grubości warstwy, orientacyjnie 9 kg/ m² przy warstwie 10 mm; 1 kg to około 1,1 litr zaprawy
 • Początek wiązania: ≥ 60 min
 • Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1 N/mm²
 • Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3 N/mm²
 • Reakcja na ogień: A1
 • Wysychanie: w zależności od grubości nałożonej warstwy, wilgotności pomieszczenia, temperatury i wentylacji
 • Zaprawa posiada: Atest higieniczny
 • Opakowanie 30kg: EAN: 5906474951303

Uwagi

Nie wolno tynkować powierzchni zamarzniętych.
Nie tynkować świeżych powierzchni betonowych.
Przerwy w natryskiwaniu nie powinny przekraczać 20 minut.
W przypadku dłuższych przestojów należy oczyścić węże i agregat.

WYKONANIE TYNKU W KOLEJNOŚCI:
Zagruntowanie podłoża
Zamocowanie profili (jeśli są stosowane)
Naniesienie tynku
Wstępne wyrównanie łatą aluminiową
Po częściowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i kątów
W końcowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodą w postaci mgły, zatarcie pacą gąbkową w celu wyciągnięcia „mleczka”, a następnie wygładzenie pacą metalową nierdzewną
Prace należy wykonywać w temperaturze + 5ºC do + 25ºC
POLECAMY
Infolinia

+48 801 623 565