Cekol

Cekol TLG-48 Lekki tynk gipsowy maszynowy

 • tynkowanie ścian i sufitów
 • wydłużony czas pracy
 • doskonała przyczepność do podłoża
 • zwiększone właściwości termoizolacyjne
 • grubość warstwy 3-30 mm

LEKKI -WYTRZYMAŁY

Cekol TLG-48
Gdzie kupić

Zastosowanie

CEKOL TLG-48 jest gipsową zaprawą przeznaczoną do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 70%. CEKOL TLG-48 może być stosowany na podłożach z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej. CEKOL TLG-48 można również aplikować ręcznie.

Właściwości

CEKOL TLG-48 jest suchą mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji dodatków modyfikujących, nadających zaprawie doskonałą plastyczność i przyczepność do podłoża. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że właściwości termoizolacyjne zaprawy są dużo lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL TLG-48 umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności robót tynkarskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i gładzenia.

Przygotowanie podłoża

Za pomocą szpachelki należy usunąć pozostałości farb emulsyjnych, olejnych lub luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń.

Wykonanie

Gruntowanie: podłoże silnie chłonące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80. Powierzchnie gładkie i stropy należy zagruntować preparatem CEKOL GS-83 Kontakt.
Przygotowanie zaprawy: do ręcznego nakładania zaprawy wsypać 1 kg proszku do ok. 0,6 l zimnej wody (ok. 12 l na opakowanie 20 kg) i dokładnie wymieszać. Przy nakładaniu maszynowym ilość wody należy ustalić doświadczalnie w zależności od grubości nakładanej warstwy, rodzaju podłoża i typu agregatu tynkarskiego.
Wykonanie tynku: odpowiednio wcześniej zagruntować podłoże i zamocować narożniki i profile (jeśli są stosowane), następnie nanieść tynk maszynowo (lub ręcznie) na przygotowane podłoże. Przy zastosowaniu agregatu tynkarskiego zaprawę o odpowiedniej konsystencji nanosić na podłoże poziomymi pasami zachodzącymi na siebie. Tynkowanie należy rozpocząć od góry. Nałożony tynk wstępnie wyrównać za pomocą łaty aluminiowej. Po częściowym jego stwardnieniu należy wyprowadzić powierzchnie i kąty. W końcowej fazie twardnienia zrosić wodą, wyciągnąć mleczko i wygładzić pacą.

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Dane techniczne

 • Zaprawa spełnia wymagania: EN 13279-1 Ogólnobudowlany
 • Proporcje mieszanki: około 12,0 l wody na worek 20 kg
 • Czas zużycia zaprawy: około 3h - 4h
 • Grubość warstwy: do 30 mm
 • Zużycie: ok. 0,9 kg/m²/mm
 • Początek wiązania: ≥ 60 min
 • Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1 N/mm²
 • Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3 N/mm²
 • Reakcja na ogień: A1
 • Wykonywanie prac: + 5ºC do + 25ºC
 • Wysychanie: w zależności od grubości nałożonej warstwy, wilgotności pomieszczenia, temperatury i wentylacji
 • Zaprawa posiada: Atest higieniczny
 • Opakowanie 20kg EAN: 5906474951204
 • CN 32141090

Uwagi

Nie wolno tynkować powierzchni zamarzniętych.
Nie tynkować świeżych powierzchni betonowych.
Przerwy w natryskiwaniu nie powinny przekraczać 20 minut.
W przypadku dłuższych przestojów należy oczyścić węże i agregat.
Polecamy
Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!