Cekol

Cekol T-60-A Zaprawa naprawcza

 • Łączenie starego betonu z nowym
 • duża wydajność
 • nakładanie ręczne

SZCZEPNA

Cekol T-60-A
Gdzie kupić

Zastosowanie

CEKOL T-60-A jest suchą mieszanką przeznaczoną do wykonywania warstwy sczepnej przy łączeniu starego betonu z nowym. CEKOL T-60-A może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. CEKOL T-60-A przeznaczony jest do wykonywania wszelkich napraw powierzchni betonowych.

Właściwości

CEKOL T-60-A jest suchą mieszanką cementu, wypełniaczy i substancji modyfikujących, służącą do przygotowania zaprawy zwiększającej przyczepność nowego betonu do naprawianego podłoża. Naprawę powierzchni betonowej należy wykonać metodą MOKRO NA MOKRO tzn. przed związaniem warstwy sczepnej CEKOL T-60-A należy przykryć ją warstwą nowego betonu lub zaprawy naprawczej.

Przygotowanie podłoża

Przed zastosowaniem zaprawy łączącej CEKOL T-60-A należy:
1. usunąć pozostałości powłok ochronnych, mleczka cementowego oraz powierzchniowe zanieczyszczenia,
2. usunąć słabo związane warstwy betonu, odkuć i usunąć otulinę betonową skorodowanych prętów zbrojeniowych na połowie obwodu pręta lub na całym obwodzie w zależności od stopnia skorodowania,
3. oczyścić odsłonięte pręty zbrojeniowe z rdzy do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-2. Podłoże przeznaczone do naprawy powinno być dokładnie nasycone wodą. Intensywne nasycanie powinno być prowadzone na 24 h przed planowaną naprawą. Bezpośrednio przed naprawą podłoże powinno być matowo mokre.

Wykonanie

Przygotowanie zaprawy polega na wymieszaniu suchej mieszanki CEKOL T-60-A z wodą w proporcjach 0,25 litra wody na 1 kg suchego proszku. Do odmierzonej ilości wody należy stopniowo dodawać suchą mieszankę, dokładnie mieszając za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Po wymieszaniu świeżą zaprawę należy odstawić na około 15 minut, po czym ponownie zamieszać. Powierzchnię betonową przed naprawą zwilżyć wodą – nie gruntować. Na zabezpieczoną antykorozyjnie stal zbrojeniową i przygotowaną powierzchnię betonu należy nanieść warstwę sczepną o grubości 2 do 3 mm. Zaprawę należy nanosić twardą szczotką lub pędzlem dokładnie pokrywając powierzchnię betonu. Świeża zaprawa nadaje się do użycia w czasie od 0,5 do 2 h (w zależności od temperatury podłoża i otoczenia). Nakładanie nowego betonu należy rozpocząć bezpośrednio lub po lekkim stężeniu warstwy sczepnej, jednak bezwzględnie należy przestrzegać zasady, że warstwa ta musi być świeża i wilgotna.

Przechowywanie

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Dane techniczne

 • Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 1504-3 wyrób do napraw niekonstrukcyjnych betonu (zaprawa na cemencie hydraulicznym)
 • Proporcje mieszanki: około 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku
 • Czas zużycia zaprawy: 0,5 do 2 godzin w zależności od temperatury podłoża i otoczenia
 • Wydajność: około 1,7 kg/m²/mm
 • Grubość warstwy: 2 do 3 mm
 • Temperatura wykonywania prac: +5˚C ÷ 25°C
 • Wytrzymałość na ściskanie: Klasa R2
 • Zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05 %
 • Przyczepność: ≥0,8 MPa
 • Kompatybilność termiczna: ≥ 0,8 MPa
 • Absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg m-2 h ^0,5
 • Reakcja na ogień: A2/A2fl
 • Produkt posiada: Atest higieniczny
 • Opakowanie 2kg EAN: 5906474600027
 • Opakowanie 20kg EAN: 5906474600201
 • CN 32141090

Uwagi

1. Niedopuszczalne jest nakładanie nowego betonu na całkowicie związaną warstwę szczepną.
2. Powierzchnię betonową przed naprawą zwilżyć wodą – nie gruntować.
3. Używać w technologii mokro na mokro.
Polecamy
Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!