Cekol

Cekol DL-80 Specjalny grunt głęboko penetrujący

 • silnie wzmacnia podłoże
 • znacznie zwiększa przyczepność
 • wyrównuje i zmniejsza chłonność
 • paraprzepuszczalny i oddychający
 • wysoka zawartość polimerów
 • do wewnątrz i na zewnątrz

GOLD

Cekol DL-80
Gdzie kupić

Zastosowanie

CEKOL DL-80 jest wodorozcieńczalną, bezrozpuszczalnikową, głęboko penetrującą emulsją służącą do gruntowania nasiąkliwych podłoży gipsowych, betonowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrównywanie zaprawami samopoziomującymi, przyklejanie płytek ceramicznych. Można stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Gruntem CEKOL DL-80 można zabezpieczać powierzchnie tynków przed wpływem wilgoci i działaniem czynników atmosferycznych.

Właściwości

Grunt CEKOL DL-80 jest nietoksyczny i niepalny. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Wzmacnia podłoża, uszczelnia je, zwiększa przyczepność do podłoża szpachlówek, zapraw klejących i wylewek. Zapobiega szkodliwym reakcjom chemicznym między gipsem, a cementem. Przy wylewkach samopoziomujących zapobiega zbyt szybkiemu wchłanianiu wody przez podłoże, poprawiając rozpływność i ograniczając tworzenie się pęcherzyków. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu CEKOL DL-80 poprawia równomierność wiązania nakładanych zapraw. Po wyschnięciu, na podłożu powstaje przezroczysta, lekko błyszcząca, powłoka odporna na działanie wody i czynników alkalicznych, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być oczyszczone z luźnych kawałków, drobin, kurzu oraz elementów nienasiąkliwych takich jak farby olejne, akrylowe itp.. Nie może być zatłuszczone.

Wykonanie

Produkt jest gotowy do użycia. Na przygotowane podłoże nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Przechowywanie

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

Dane techniczne

 • Spełnia wymagania: PN-C-81906:2003
 • Czas schnięcia: od kilku do 24 godzin w zależności od temperatury i wilgotności Wydajność: 1litr około 5÷15 m² (w zależności od stopnia nasiąkliwości podłoża może ulegać znacznym zmianom)
 • Wydajność: 1litr około 5÷15 m² (w zależności od stopnia nasiąkliwości podłoża może ulegać znacznym zmianom)
 • Temperatura wykonywania prac: +5˚C ÷ 25°C
 • Produkt posiada: Atest higieniczny
 • Opakowanie 1l EAN: 5906474800014
 • Opakowanie 5l EAN: 5906474800052
 • Opakowanie 10l EAN: 5906474800106
 • CN 32091000

Uwagi

1. Nie dopuszczać do tworzenia kałuż.
2. Aby zwiększyć odporność powierzchni na wpływ czynników atmosferycznych należy ją 2-3 krotnie pokryć cienką warstwą CEKOL DL -80. Każdą następną warstwę gruntu można nakładać po całkowitym wchłonięciu i wstępnym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Podczas nanoszenia i schnięcia emulsji temperatura podłoża i otoczenia musi być dodatnia, najkorzystniej w granicach +5ºC do + 25ºC. Dalsze prace prowadzić można po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej. Czas schnięcia w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia wynosi od kilku do 24 godzin.
Polecamy
Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!