Cekol

Cekol CS-12 Specjalny klej do płytek

 • wodoszczelny
 • tarasy / balkony / baseny
 • trudne podłoża
Cekol CS-12
Gdzie kupić

Zastosowanie

CEKOL CS-12 dzięki specjalnym dodatkom hydrofobizującym jest szczególnie polecany do przyklejania okładzin ceramicznych w basenach, fontannach, na balkonach i tarasach. Można go również stosować do przyklejania płytek ceramicznych, gresowych, kamiennych, szklanych oraz wełny mineralnej, elementów styropianowych do podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu, bloczków keramzytowych, płyt i bloczków gipsowych oraz stabilnych podłoży drewnopochodnych. W celu podwyższenia szczelności zaprawę należy stosować na całej powierzchni podłoża. CEKOL CS-12 można stosować również do powierzchni podgrzewanych, wyrównywania i szpachlowania.

Właściwości

CEKOL CS-12 jest wysokoelastycznym, nienasiąkliwym, wodo- i mrozoodpornym oraz odpornym na podgrzewanie klejem do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest produktem wydajnym, praktycznym, łatwym w użyciu. Jest nietoksyczny w użyciu i podczas eksploatacji. CEKOL CS-12 może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (np. żłobki, przedszkola, szpitale, zakłady zbiorowego żywienia, magazyny, chłodnie itp.).

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarenka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia należy dokładnie odkurzyć i oczyścić z wszelkich nalotów.

Wykonanie

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej, gęstej masy. Następnie odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Klej nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nierdzewną lub plastikową). W przypadku klejenia na tarasach lub miejscach narażonych na podciekanie wodą klej należy stosować na całej powierzchni podłoża klejąc okładzinę metodą dwustronną, tak, aby przestrzeń pod płytą była w 100 % wypełniona klejem. Płytki przyklejać w czasie do 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Położenie płytek można korygować w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zużycia kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godziny. Po ok. 24 godzinach można przystąpić do spoinowania przyklejonych płytek.

Przechowywanie

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Dane techniczne

 • Spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C2ES1
 • Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm²
 • Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm²
 • Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm²
 • Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm²
 • Odkszłcenie poprzeczne S1
 • Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku
 • Czas otwarty: 30 minut
 • Czas korygowania płytek: 10 minut
 • Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny
 • Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 18ºC
 • Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm
 • Grubość warstwy: 3 do 5 mm
 • Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C
 • Produkt posiada: Atest higieniczny
 • Opakowanie 5 kg: EAN: 5906474110052
 • Opakowanie 25 kg: EAN: 5906474110250

Uwagi

1. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wypoziomowania należy wyrównać cementową wylewką samopoziomującą
CEKOL L-01 lub zaprawą wyrównującą CEKOL Z W-04.
3. W przypadku użycia płytek wysoko nasiąkliwych, gresowych oraz płytek
o dużych rozmiarach, nanieść cienką warstwę zaprawy klejącej na spodnią stronę płytki.
4. W przypadku zastosowań niestandardowych oraz klejenia na zewnątrz należy nanieść klej ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i spodnią stronę płytek
Polecamy
Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się i odbierz prezent!