Cekol

Cekol C-11 Wysokoelastyczny klej do płytek

 • do wewnątrz i na zewnątrz
 • na powierzchnie typowe i podgrzewane
 • możliwość klejenia płytki na płytkę
 • wysoka przyczepność do podłoża
Cekol C-11
Gdzie kupić

Zastosowanie

CEKOL C-11 stosuje się do przyklejania płytek gresowych, ceramicznych, kamiennych i szklanych oraz wełny mineralnej do podłoży betonowych, cegły, gazobetonu, bloczków keramzytowych, płyt i bloczków gipsowych, stabilnych podłoży drewnopochodnych i konstrukcji stalowych. Za pomocą CEKOL C-11 można kleić nową glazurę na starą bez konieczności skuwania. Zaprawę można stosować również do powierzchni podgrzewanych, wyrównywania i szpachlowania.

Właściwości

CEKOL C-11 jest wysokoelastycznym, mrozo i wodoodpornym oraz odpornym na podgrzewanie klejem do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest produktem wydajnym, praktycznym, łatwym w użyciu, nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji. Zaprawa CEKOL C-11 może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (np. żłobki, przedszkola, szpitale, zakłady zbiorowego żywienia, magazyny, chłodnie itp.).

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarenka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia należy dokładnie odkurzyć i oczyścić z wszelkich nalotów.

Wykonanie

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej, gęstej masy, stosując 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg suchego proszku. Następnie odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Klej nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nierdzewną lub plastikową). Przyklejanie płytek należy wykonać w czasie do 20 minut od rozprowadzenia kleju na podłożu. Po przyklejeniu płytek w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czas zużycia kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godziny. Po ok. 24 godzinach można przystąpić do spoinowania przyklejonych płytek.

Przechowywanie

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Dane techniczne

 • Spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C2E
 • Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm²
 • Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm²
 • Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm²
 • Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm²
 • Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku
 • Czas otwarty: 30 minut
 • Czas korygowania płytek: 10 minut
 • Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny
 • Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 18ºC
 • Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm
 • Grubość warstwy: 3 do 5 mm
 • Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C
 • Reakcja na ogień: A1/A1fl
 • Produkt posiada: Atest higieniczny
 • Opakowanie 5kg: EAN: 5906474110052
 • Opakowanie 25kg: EAN: 5906474110250

Uwagi

1. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wypoziomowania należy wyrównać cementową wylewką samopoziomującą
CEKOL L-01 lub zaprawą wyrównującą CEKOL Z W-04.
3. W przypadku użycia płytek wysoko nasiąkliwych, gresowych oraz płytek o dużych rozmiarach nanieść dodatkową cienką warstwę zaprawy klejącej na spodnią stronę płytki.
4. W przypadku zastosowań niestandardowych oraz klejenia na zewnątrz należy nanieść klej ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i spodnią stronę płytek.
Polecamy
Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się i odbierz prezent!