Cekol

Cekol C-09 UNI Uniwersalny klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz

 • do płytek ceramicznych i kamiennych
 • mrozoodporny
 • wodoodporny
 • bezpieczny dla środowiska
 • łatwy i wygodny w użyciu
Cekol C-09 UNI
Gdzie kupić

Zastosowanie

CEKOL C-09 stosuje się do przyklejania płytek ceramicznych i kamiennych do cegły, betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, łączenia elementów budowlanych np. cegieł. Klej CEKOL C-09 nadaje się do wyrównywania powierzchni i szpachlowania. Można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Klej należy stosować na całej powierzchni podłoża.

Właściwości

CEKOL C-09 jest mrozoodporną i wodoodporną zaprawą klejącą o dobrej przyczepności do podłoża. Jest produktem niezawodnym, wydajnym, łatwym i bardzo wygodnym w użyciu, nietoksycznym w trakcie użycia i eksploatacji. CEKOL C-09 może być stosowana w każdego rodzaju budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (np. szpitale, żłobki, przedszkola, zakłady zbiorowego żywienia itp.)

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarenka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia należy dokładnie odkurzyć i oczyścić z wszelkich nalotów.

Wykonanie

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej, gęstej masy, stosując 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg suchego proszku. Następnie odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nierdzewną lub plastikową). Przyklejanie płytek należy wykonać w czasie do 20 minut od nałożenia zaprawy na podłoże. Po przyklejeniu płytek w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czas zużycia kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godzin. Po ok. 24 godzinach można przystąpić do spoinowania przyklejonych płytek.

Przechowywanie

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

Dane techniczne

 • Spełnia wymagania: EN 12004+A1
 • Klasa kleju: C1
 • Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm²
 • Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 0,5 N/mm²
 • Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm²
 • Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 0,5 N/mm²
 • Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku
 • Czas otwarty: 20 minut
 • Czas korygowania płytek: 10 minut
 • Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 18ºC
 • Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm
 • Grubość warstwy: 3 do 5 mm
 • Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C
 • Reakcja na ogień: A1/A1fl
 • Produkt posiada: Atest higieniczny
 • Opakowanie 5kg: EAN: 5906474090057
 • Opakowanie 20kg: EAN: 5906474090255
 • Opakowanie 25kg: EAN: 5906474090255
 • CN 68109900

Uwagi

1. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wypoziomowania należy wyrównać cementową wylewką samopoziomującą CEKOL L-01 lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04.
3. W przypadku użycia płytek wysoko nasiąkliwych, nanieść dodatkową cienką warstwę zaprawy klejącej na spodnią stronę płytki.
4. Przy zastosowaniu na zewnątrz, płytki należy kleić ciągłą warstwą, nanosząc klej zarówno na podłoże oraz na spodnią stronę płytki.
Polecamy
Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!