Cekol

Obowiązek informacyjny w związku z nawiązaniem kontaktów handlowych lub zamiarem zawarcia umowy Cekol Sp. z o. o.

Obowiązek informacyjny wobec kontrahentów/klientów

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CEKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000160085, NIP 9570854324, REGON: 192900482.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: rodo-cekol@cekol.pl

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

Aby współpraca w zakresie sprzedaży naszych towarów i usług okazała się dla obu stron skuteczna, musimy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, NIP, dane do wystawiania dokumentów księgowych i realizacji płatności (np. numer konta bankowego).

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przed nawiązaniem współpracy musimy ustalić Twoją tożsamość, w tym także ustalić miejsca dostawy naszych towarów lub miejsca świadczenia przez nas usług (Art. 6 ust.1 lit. c RODO)

Będziemy kontaktowali się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu lub adresem e-mail, aby potwierdzić zamówienie, adres dostawy, potwierdzić reklamację itp. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora danych – realizacja warunków współpracy)

Za Twoją zgodą możemy skierować do Ciebie ankiety, abyś mógł poinformować nas, jaka jest Twoja ocena naszej działalności i co moglibyśmy zrobić jeszcze lepiej. Oczywiście w każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. B oraz RODO).

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych. Na podstawie osobnej zgody możemy przetwarzać dane, aby wysyłać informacje handlowe (w tym również newslettery). W każdej chwili możesz nas poinformować, że nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, a my zablokujemy ich wysyłkę (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jako przedsiębiorca mamy prawo dochodzić roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i w tym właśnie celu możemy przetwarzać Twoje dane (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora danych – dochodzenie roszczeń).

Jako przedsiębiorca wypełniamy obowiązki podatkowe oraz prowadzimy księgi rachunkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Czy Twoje dane będą profilowane?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, ale tylko w przypadku osób odwiedzających stronę www.cekol.pl – odbywa się ono poprzez wykorzystanie mechanizmów automatycznych,

opierających swoje działanie o pliki cookie. Więcej informacji na ten temat uzyskasz na podanej wyżej stronie internetowej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe jako naszego klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT dostarczającym nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, spedytorom, kurierom lub podwykonawcom oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa na podstawie obowiązujących przepisów. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawnymi regulacjami określającymi zasady zabezpieczenia danych osobowych.

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych, chyba że przepisy prawa będą nakładać na nas taki obowiązek.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako administrator danych gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane odpowiednio do czasu zakończenia współpracy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

W działaniach marketingowych , badaniach satysfakcji klienta lub przesyłania informacji handlowych – dane przetwarzamy do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

Infolinia

+48 801 623 565

Zapisz się!