Czym uzupełnić ubytki w ścianie?

Pytanie: Mam kilka ubytków w ścianie w pokoju. Czym je najlepiej uzupełnić?

Przed przystąpieniem do pracy należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża. W miejscach ubytków podłoże trzeba dokładnie oczyścić i odkurzyć, wszelkie luźne elementy trwale niezwiązane z podłożem, a także stare powłoki malarskie należy usunąć. Podłoże należy także zagruntować emulsją gruntującą. Pod wyroby marki CEKOL należy stosować emulsję CEKOL DL-80. Białą masę szpachlową CEKOL C-45 czy masę szpachlową CEKOL GS-200 można stosować w grubości warstwy do około 5 mm. Jeżeli występują większe nierówności to najlepiej w pierwszej kolejności zastosować gips szpachlowy CEKOL GS-100, który można stosować w grubszej warstwie. Następnie na gips szpachlowy można zastosować warstwę gładzi gipsowej. Jeżeli gładź będzie nakładana w kilku warstwach lub będzie zastosowana warstwa wyrównująca z gipsu szpachlowego to pomiędzy poszczególnymi warstwami należy zastosować emulsje gruntującą.

CEKOL C-45

CEKOL C-45

biała gładź szpachlowa

Jest doskonałym materiałem do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem, tapetowaniem itp. Także do renowacji starych tynków, tynkowania całych ścian, szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. Szczegóły »

CEKOL GS-100

CEKOL GS-100

gips szpachlowy

Służy do uzupełniania ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych oraz szpachlowania i wyrównywania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Szczegóły »

CEKOL GS-200

CEKOL GS-200

gładź szpachlowa

Służy do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem i tapetowaniem. Umożliwia wykonanie gładkich powierzchni. Łatwo się szlifuje. Szczegóły »

CEKOL DL-80

CEKOL DL-80

grunt głęboko penetrujący

Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa, głęboko penetrująca emulsja służąca do gruntowania nasiąkliwych podłoży gipsowych, betonowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrównywanie zaprawami samopoziomującymi, przyklejanie płytek ceramicznych. Można stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Emulsją CEKOL DL-80 można zabezpieczać powierzchnie tynków przed wpływem wilgoci i działaniem czynników atmosferycznych. Szczegóły »

Language
pl en de ru
Mapa strony