Wyrównanie istniejącej wylewki betonowej.

Pytanie: Chciałbym nadlać (wyrównać) już istniejącą powierzchnie betonową o grubości 1,5 do 3 cm, na której będzie podłoga panelowa. Czy wystarczy powiercić dziury w betonie, żeby się dobrze związało i nie spękało? Jakich produktów użyć i jak to zrobić?

Nie trzeba wiercić dziur, aby podkład posadzkowy uzyskał dobrą przyczepność do istniejącej wylewki betonowej. Aby podkład uzyskał dobrą, przyczepność należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża. Podłoże musi być zwarte, nośne, oczyszczone z wszelkich luźnych elementów trwale z nim niezwiązanych. Farby, luźne ziarna piasku i wszystkie luźne elementy należy usunąć. Musi także odznaczać się pewną zwartością, nie może być zbyt słabe i osypujące się. W celu sprawdzenia zwartości podłoża pod podkłady posadzkowe można wykonać próby przyczepności za pomocą specjalnych urządzeń typu "pull-off tester" lub próbować zarysować powierzchnię za pomocą śrubokrętu lub stalowej szpachli. Jeżeli powierzchnia daje się w prosty sposób zarysować i osypuje się nie możemy na niej wykonywać podkładu podłogowego. Należy wtedy usunąć słabą warstwę aż do powierzchni, która będzie zwarta i nie będzie się osypywać.

Przy wykonywaniu podkładów pod posadzki trzeba pamiętać o wykonaniu dylatacji przyściennych a jeżeli pomieszczenie posiada powierzchnię większą niż 36 m2 wykonać również dylatacje wewnętrzne. Istniejące w wylewce betonowej dylatacje należy zaznaczyć i po wstępnym związaniu podkładu wykonać w nim dylatacje w miejscach gdzie znajdują się one w wylewce betonowej.

Podłoże należy również zagruntować emulsją gruntującą. Pod wyroby marki CEKOL należy stosować emulsję CEKOL DL-80. Zastosowanie emulsji gruntującej ma na celu zmniejszenie i wyrównanie chłonności podłoża, co bezpośrednio przełoży się na poprawienie przyczepności następnej wykonywanej warstwy. Na zagruntowanym podłożu zaprawa będzie równomiernie wiązała na całej powierzchni. Do wykonania podkładu podłogowego polecam zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-04. CEKOL ZW-04 to zaprawa, która nadaje się do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg. Zaprawa służy również jako materiał do wykonywania podkładów posadzkowych. Jest suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących i kruszywa. Grubość stosowanej warstwy od 3 mm do 50 mm. Nadaje się do stosowania na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Po związaniu jest mrozo- i wodoodporna. Nadaje się również do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Po wykonaniu podkładu pod posadzkę należy jego powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i pielęgnować. Po wstępnym związaniu, powierzchnię należy nakryć folią, co zabezpieczy ją przed intensywnym wysychaniem. Powierzchnia powinna być przykryta przynajmniej przez około 4-5 dni. Generalnie im dłużej tym lepiej.

Jeżeli na podkładzie ma być wykonana posadzka z paneli podłogowych podkład musi być całkowicie wyschnięty. Przyjmuje się, że w temperaturze 18OC podkład wysycha około 1,5 mm na grubości na dobę. Przed wykonaniem posadzki drewnianej należy bezwzględnie sprawdzić wilgotność podkładu i musi on być całkowicie wyschnięty.

CEKOL DL-80

CEKOL DL-80

grunt głęboko penetrujący

Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa, głęboko penetrująca emulsja służąca do gruntowania nasiąkliwych podłoży gipsowych, betonowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrównywanie zaprawami samopoziomującymi, przyklejanie płytek ceramicznych. Można stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Emulsją CEKOL DL-80 można zabezpieczać powierzchnie tynków przed wpływem wilgoci i działaniem czynników atmosferycznych. Szczegóły »

CEKOL ZW-04

CEKOL ZW-04

zaprawa wyrównująca

Zaprawa służąca do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg, służy również jako materiał do wykonywania podkładu podłogowego. Szczegóły »

Language
pl en de ru
Mapa strony