Gruntowanie posadzki.

Pytanie: Po zerwaniu starego parkietu chciałbym wyrównać posadzkę masą samopoziomującą. Czym wcześniej zagruntować posadzkę, żeby nowa miała dobrą przyczepność?

Jeżeli chodzi o stosowanie produktów chemii budowlanej to dobrze jest kierować się zasadą, aby nie łączyć produktów różnych firm i producentów. Stosowanie wyrobów jednego producenta daje nam gwarancję, że wyroby te będą współgrały ze sobą i będą stanowiły swojego rodzaju system. Do wylewki samopoziomującej CEKOL L-01 mogę zatem Panu polecić emulsję gruntującą CEKOL DL-80. To nietoksyczna, niepalna, głęboko penetrująca emulsja służąca do gruntowania nasiąkliwych podłoży gipsowych, betonowych, ceglanych. Emulsja ta oprócz tego, że wzmacnia i uszczelnia podłoże zwiększa również przyczepność do podłoża wylewek, poprawia ich rozpływność i ogranicza tworzenie się pęcherzyków. Proszę pamiętać, przed zastosowaniem wylewki, o odpowiednim przygotowaniu podłoża. Wszelkie pozostałości po przyklejonym parkiecie, takie jak klej do parkietu, lepiki itp., należy usunąć. Najlepiej zrobić to mechanicznie. Wylewkę można stosować tylko na podłoża mineralne. Powierzchnia musi zostać dokładnie oczyszczona, musi odznaczać się odpowiednią zwartością i wytrzymałością, musi być czysta i wolna od zatłuszczeń. Wszelkie luźne elementy należy usunąć. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuka budowlaną i zgodnie z zaleceniami producenta.

CEKOL L-01

CEKOL L-01

cementowa wylewka samopoziomująca

Jest samoniwelującą cementową zaprawą przeznaczoną do ręcznego lub maszynowego wylewania podkładów i podłoży pod płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny elastyczne, parkiety, mozaiki parkietowe itp. Przeznaczona jest również do stosowania na posadzki podgrzewane. CEKOL L-01 nadaje się do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Doskonała do wykorzystania w budynkach nowych i odnawianych, a także przy remontach posadzek. CEKOL L-01 można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczegóły »

CEKOL DL-80

CEKOL DL-80

grunt głęboko penetrujący

Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa, głęboko penetrująca emulsja służąca do gruntowania nasiąkliwych podłoży gipsowych, betonowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrównywanie zaprawami samopoziomującymi, przyklejanie płytek ceramicznych. Można stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Emulsją CEKOL DL-80 można zabezpieczać powierzchnie tynków przed wpływem wilgoci i działaniem czynników atmosferycznych. Szczegóły »

Language
pl en de ru
Mapa strony