Wyrównywanie podłogi w łazience.

Pytanie: Czy zaprawa CEKOL ZW-04 nadaje się do wykonania warstwy wyrównującej (do 5 cm) na podłodze pod płytki ceramiczne w łazience?

Zaprawa CEKOL ZW-04 jak najbardziej nadaje się do tego typu zastosowań. Przed przystąpieniem do pracy należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża. Istniejącą wylewkę betonową należy odkurzyć i oczyścić, wszelkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem należy usunąć. Musi ona też odznaczać się odpowiednią zwartością i nośnością. Podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą. Emulsja gruntująca zmniejszy i wyrówna chłonność podłoża a tym samym poprawi przyczepność nowo nakładanej warstwy. Pod wyroby marki CEKOL należy stosować emulsję gruntującą CEKOL DL-80.

Wykonując posadzkę z pomocą zaprawy CEKOL ZW-04 wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną przestrzegając zaleceń producenta. Pamiętać należy o wykonaniu dylatacji a istniejące w wylewce betonowej dylatacje powtarzamy w nowo wykonywanej warstwie posadzki. Zaprawę należy wymieszać z czystą zimną wodą w proporcjach podanych przez producenta. Po wykonaniu posadzkę należy pielęgnować, zraszać wodą i przykryć folią w celu zabezpieczenia jej przed zbyt szybkim wysychaniem. Płytki można zacząć układać po około 48 godzinach po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża.

CEKOL DL-80

CEKOL DL-80

grunt głęboko penetrujący

Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa, głęboko penetrująca emulsja służąca do gruntowania nasiąkliwych podłoży gipsowych, betonowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrównywanie zaprawami samopoziomującymi, przyklejanie płytek ceramicznych. Można stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Emulsją CEKOL DL-80 można zabezpieczać powierzchnie tynków przed wpływem wilgoci i działaniem czynników atmosferycznych. Szczegóły »

CEKOL ZW-04

CEKOL ZW-04

zaprawa wyrównująca

Zaprawa służąca do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg, służy również jako materiał do wykonywania podkładu podłogowego. Szczegóły »

Language
pl en de ru
Mapa strony