Wróć do listy produktów

CEKOL MOZAIKAmozaikowa powłoka dekoracyjna

CEKOL MOZAIKA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być równe, czyste, zwarte, wolne od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku usunąć. W razie potrzeby podłoże należy wyrównać np. zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04 lub CEKOL ZW-05. Świeże tynki cementowo-wapienne oraz gipsowe powinny być wysezonowane i suche. Podłoże należy zabezpieczyć przed nadmierną ilością wilgoci (zaciekanie wód opadowych, kapilarne podciąganie wód gruntowych). Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80, a następnie preparatem gruntującym CEKOL GM-84 w kolorze dobranym do koloru powłoki dekoracyjnej. Masę przed nałożeniem należy przemieszać w celu ujednolicenia konsystencji. Najlepszy efekt strukturalny uzyskuje się nakładając tynk na równe podłoże ciągłą warstwą. W razie konieczności przerwania pracy posłużyć się taśmą malarską, wyznaczając określoną powierzchnię do nałożenia.

WYKONANIE:

Masę nakładać umożliwiając rozprowadzenie wyprawy na grubość ziarna. Powłoka nie może być nakładana na podłoża zamarznięte, wilgotne, silnie nasłonecznione, podczas deszczu i mgły oraz silnego wiatru. Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po zakończeniu prac pod bieżącą wodą.

PRZECHOWYWANIE:

Mozaikę należy przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji, w szczelnym opakowaniu, w zaciemnionym pomieszczeniu (z dala od źródeł ciepła) chronić od podgrzewania i mrozu.

Mozaikę należy stosować z preparatem CEKOL GM-84

Language
pl en de ru
Mapa strony